ده شب نجوای عاشقانه در جوار شهدا | سخنرانی و مناجات خوانی ” صحیفه ی سجادیه ، از شام ولادت امام حسن مجتبی به مدت ده شب ، از ساعت ۲۲٫۳۰ | حسینیه شهداء